Otázka:

V súvislosti s talianskym architektom Palladiom sa v odbornej literatúre používa prídavné meno palladiovský aj palladiánsky. Ktorý tvar je správny?

Heslá:

Palladio – palladiovský, sixtínsky, tereziánsky, jozefínsky, medicejský

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa od osobných mien tvoria vzťahové prídavné mená bežne príponou -ovský, napr. Štúr – štúrovská generácia, Goethe – goetheovské videnie sveta, Shakespeare – shakespearovský herec, Horthy – horthyovské Maďarsko, Krasko – kraskovský tradicionalizmus. Aj od priezviska talianskeho architekta zo 16. storočia Andreu Palladia (základný tvar Andrea Palladio) Vám odporúčame tvoriť vzťahové prídavné meno palladiovský.

Prídavné mená typu medicejský, sixtínsky, jozefínsky, alžbetínsky, karolínsky, gregoriánsky, ambroziánsky, viktoriánsky, tereziánsky sa utvorili od mien historických osobností podľa latinčiny v období, keď latinčina bola jazykom vzdelanosti, a v súčasnej slovenčine sa používajú iba v súvislosti s jednou konkrétnou osobnosťou (cisárovná Mária Terézia – tereziánsky, pápež Sixtus – sixtínsky, cisár Jozef II. – jozefínsky). V súčasnosti sa od osobných mien nové prídavné mená takýmto spôsobom zvyčajne netvoria. Používanie prídavného mena palladiánsky popri tvare palladiovský v súčasnej jazykovej praxi môže byť ovplyvnené staršou literatúrou alebo cudzími jazykmi (porov. v taliančine architettura palladiana, anglické adjektívum Palladian).


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Palladio – palladiovský