Otázka:

Odkiaľ sa v slovenčine vzal výraz šumný - napr. šumná dievka?

Heslá:

šumný

Odpoveď:

 

 

 

Podľa Stručného etymologického slovníka (autor Ľubor Králik, vydala Veda 2015) prídavné meno šumný s významom „pekný, driečny“ sa utvorilo z praslovanského slova šumъ so zvukomalebným základom šu- napodobujúcim šumenie. Aj prídavné meno šumný malo pôvodne význam „šumiaci; robiaci šum, hluk“, z ktorého sa vyvinul význam „robiaci rozruch, vyvolávajúci pozornosť svojou krásou“ → „pekný, driečny“.

 


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šumný