Otázka:

Potrebovala by som vyhľadať slovenské mužské priezviská zakončené na -čo. Napadá mi iba Vančo a Jančo. Môžete mi pomôcť?

Heslá:

mužské priezviská na -čo

Odpoveď:

 

 

Na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/durco_priezviska.html je sprístupnené dielo prof. Petra Ďurča, CSc., a kol. Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku, ktorá zachytáva stav v roku 1995.  V tejto databáze sa však nedajú vyhľadávať priezviská podľa zakončenia. Ak je pre Vás dôležité vyhľadať z databázy všetky priezviská zakončené na -čo, skúste sa obrátiť na autora, či takýmto nástrojom nedisponuje, alebo konzultujte možnosti vyhľadávania s naším kolegom z oddelenia Slovenského národného korpusu RNDr. Radovanom Garabíkom (e-mail: radovan.garabik@kassiopeia.juls.savba.sk).

Nám momentálne zišli na um tieto priezviská: Ančo, Bačo, Bečo, Benčo, Berčo, Bračo, Bunčo, Burčo, Čančo, Čučo, Dančo, Demčo, Denčo, Dorčo, Durco, Ďurčo, Fančo, Furčo, Gančo, Gečo, Gubčo, Hačo, Hapčo, Haučo, Havčo, Hrančo, Hrčo, Hrubčo, Jenčo, Kačo, Kančo, Klčo, Kopčo, Koščo, Krajčo, Kučo, Lenčo, Lubčo, Murčo, Ončo, Onderčo, Orčo, Palčo, Pančo, Pavčo, Rapčo, Renčo, Rinčo, Sivčo, Smrčo, Trčo. Reálnu existenciu týchto priezvisk na Slovensku si môžete overiť v spomínanej databáze priezvisk.


Otázka z 29. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mužské priezviská na -čo