Otázka:

Ako sa správne píše skratka pour féliciter?

Heslá:

pour féliciter, PF, P. F.

Odpoveď:

 

Skratka slov pour féliciter, pri ktorej sa slová nahrádzajú začiatočnými písmenami, môže mať rozličnú podobu, napr. P. F., p. f. Niekedy sa uvádza bez bodiek a bez medzier – Pf pf. Za skratkou sa môže uvádzať plný letopočet, napr. P. F. 2009, p. f. 2009, alebo letopočet skrátený na posledné dve číslice – vtedy sa namiesto číslic označujúcich tisícročie a storočie píše apostrof – P. F. ’09p. f. ’09, Pf ’09 pf ’09.

V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa ako skratky slov pour féliciter uvádzajú dve možnosti – P. F. p. f., v Pravidlách slovenského pravopisu v kapitole Apostrof je skratka bez bodiek – Pf ’91 (lexikografické príručky sú dostupné na www.slovnik.juls.savba.sk.)  

 


Otázka z 05. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pour féliciter