Otázka:

Všimol som si, že v slovníkovej časti posledného vydania Pravidiel slovenského pravopisu (2013) sa vynechalo slovo polynok a namiesto neho sa uvádza slovo polynóm. Môžete mi to vysvetliť? Nahradili sa aj iné slová?

Heslá:

polynok, palina, polynóm

Odpoveď:

 

 

Zmenu v Pravopisnom a gramatickom slovníku Pravidiel slovenského pravopisu (VEDA 2013), keď sa slovo polynok nahradilo slovom polynóm, nám vysvetlil jeden z autorov a redaktor publikácie PaedDr. Matej Považaj, CSc., tak, že táto zmena sa urobila v rámci opráv. V slovníkovej časti Pravidiel slovenského jazyka sa nemajú uvádzať nespisovné slová, preto sa nárečové, a teda nespisovné substantívum polynok (spisovný botanický názov je palina) z gramatického slovníka vynechalo, ale riadok sa musel doplniť, takže namiesto slova polynok sa do slovníkovej časti zaradilo slovo polynóm. O tom, či bolo takto nahradených viac slov, sa doktor Považaj vo svojej odpovedi nezmienil a nemáme k dispozícii nijaký zoznam.


Otázka z 12. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu polynok