Otázka:

Píšem bakalársku prácu o káve a môj školiteľ má výhrady k termínom variata a telo kávy, ktoré sa však v odbornej literatúre o káve bežne používajú. Čo mám robiť?

Heslá:

varieta, telo vína, telo kávy

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno varieta (nie variata a, ako ste uviedli) sa do slovenčiny prevzalo z latinčiny, dnes je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a uvádza sa aj v Slovníku cudzích slov (2005), ktorého elektronickú verziu nájdete na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. V biológii sa slovo varieta používa ako odborný termín – názov taxonomickej kategórie nižšej ako druh, pri kultúrnych rastlinách sa používajú aj názvy kultivar sorta. V literatúre o káve sa výraz varieta používa často na pomenovanie jednotlivých typov odrôd, napr. odroda arabika (píše sa aj arabica) má variety typica, bourbon, cattura, catuai, kent atď.

Podstatným menom telo sa okrem organizmu pomenúva v odbornej terminológii aj  podstata niečoho. Vo vinárskej a baristickej terminológii sa termínom telo pomenúva prevládajúci pocit v ústach, napr. Harmóniu a intenzívne telo vína tvorí v chuti čierne bobuľové ovocie, horká čokoláda a elegantná dochuť praženej kávy. ­– V tomto stupni praženia sa maximalizuje telo kávy a jej prirodzená sladkosť.   

Informácie, ktoré sme uvideli, sme získali stručným preskúmaním jazykovej praxe týkajúcej sa používania spojení varieta/variety kávy telo kávy. Keďže však nie sme odborníci na botaniku ani na potravinárstvo, nemôžeme vylúčiť, či v príslušnej odbornej terminológii nie sú ustálené aj iné termíny. Pri písaní bakalárskej práce bude Vašou úlohou, aby ste si používanie termínov variety kávy telo kávy obhájili uvedením odborne relevantných zdrojov (slovenských odborných textov), v ktorých sa používajú tieto spojenia v zodpovedajúcom význame.


Otázka z 07. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu varieta