Otázka:

Irituje má názov časopisu Báječná žena, ktorý často počúvam v reklame. Podľa mňa je slovo báječný čechizmus, ktorý nemá miesto v spisovnej slovenčine.

Heslá:

báječný

Odpoveď:

 

 

Slovo báječný je spisovné a uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka s kvalifikátorom hovorové expresívne a s významom „1. prekrásny, nádherný: báječný život, báječné farby; 2. výborný, vynikajúci, znamenitý: báječné jedlo, báječné dievča. Prídavné meno báječný, ktoré etymologicky súvisí s výrazmi bájkový (rozprávkový), ako z bájky (rozprávky), nájdete aj v tvorbe klasikov slovenskej literatúry. Slovník slovenského jazyka uvádza doklady od Hrušovského: Klobáska je báječná; Vámoša: Má báječný apetít; Stodolu: Pozrite si tú blondínu, báječná, čo? či Tatarku: Skočil pod vodopádik. Báječné. Voda sa mu penila na väzoch... V porovnaní so spracovaním hesla báječný v Slovníku slovenského jazyka, ktorého prvý zväzok vyšiel v roku 1959 a v ktorom sa uvádza aj význam „rozprávkový, bájkový“ kvalifikovaný ako zastaraný, v súčasnosti sa význam slova báječný obmedzil iba na významy „prekrásny, nádherný, výborný, vynikajúci, znamenitý“ a takto je spracované aj v najnovčšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (pozri slovniky.juls.savba.sk). Názov časopisu Báječná žena nie je v rozpore so spisovnou slovenčinou.


Otázka z 07. 03. 2018 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu báječný