Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie ženské meno Emese?

Heslá:

Emese - skloňovanie, Emesin

Odpoveď:

 

 

Ženské meno Emese je v slovenčine nesklonné, čo znamená, že vo všetkých pádoch si zachováva základnú podobu, napr. bez Emese, k Emese, o Emese. Aj od nesklonných ženských rodných mien (čo sú všetky ženské mená, ktoré nie sú zakončené na samohlásku -a, resp. na samohláskovú skupinu -ia ako Mária), možno utvoriť privlastňovacie prídavné meno, napr. Emese Emesin (Emesin šál, Emesina sukňa, Emesino auto).


Otázka z 27. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Emese - skloňovanie