Otázka:

Ako sa správne píše: "sudca má za to" alebo "sudca má zato"?

Heslá:

mať za to, predpokladať, byť (toho) názoru/presvedčenia

Odpoveď:

 

 

Spojenie mať za to nemá pôvod v slovenčine a dostalo sa k nám z češtiny, preto ho nenájdete ani v príručkách slovenského jazyka sprístupnených na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Slovenskí právnici a jazykovedci z komisie pre právnu terminológiu už v roku 1952 v Právnickom terminologickom slovníku konštatovali, že namiesto výrazu mať za to treba používať výraz predpokladať, ak sa vyjadruje domnienka, alebo byť (toho) názoru, byť (toho) presvedčenia, ak sa vyjadruje presvedčenie.

            Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, Vám odporúčame formulovať takto:

  1. ... zamietol žalobu... lebo bol toho názoru, že medzi stranami sporu...

2.   ... žalovaný je presvedčený (alebo predpokladá), že tvrdenie strán...

3.   ... z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že súd prvej inštancie bol toho názoru, že medzi účastníkmi...

4.   ... žalobcovia sú v tejto veci presvedčení, že na daný prípad... alebo aj žalobcovia v tejto veci zastávajú názor, že na daný prípad...

           


Otázka z 27. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu mať za to