Otázka:

Ktoré spojenie je vhodnejšie: inkubačná doba alebo inkubačný čas?

Heslá:

čas, doba, inkubačný čas, inkubačná lehota

Odpoveď:

 

 

Slovom doba sa zvyčajne pomenúva dlhší časový úsek, ako je obdobie, éra či epocha (napr. ľadová doba, prehistorická doba, osvietenská doba). Kratší časový úsek sa zvyčajne nazýva čas, lehota alebo obdobie (napr. pracovný čas, skúšobná lehota, minimálne obdobie sporenia). V súvislosti s prídavným menom inkubačný Vám odporúčame používať podstatné meno čas – inkubačný čas – alebo lehota – inkubačná lehota.


Otázka z 27. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu čas