Otázka:

Ako sa odborne nazýva naša hviezdna sústava: Galaxia - Mliečna dráha alebo Galaxia - Mliečna cesta?

Heslá:

Mliečna cesta, Galaxia

Odpoveď:

 

Názov hviezdnej sústavy špirálovitého tvaru, ktorej súčasťou je Slnko, Zem a hviezdy viditeľné voľným okom, sa považuje za vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom Galaxia. Okrem názvu Galaxia sa v slovenskom astronomickom názvosloví používa aj pomenovanie Mliečna cesta (nie dráha).


Otázka z 27. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mliečna cesta