Otázka:

Prečo sa slovo workshop hodnotí v Krátkom slovníku slovenského jazyka ako nespisovný slangový výraz, ale v Slovníku cudzích slov sa klasifikuje ako spisovný odborný výraz? Ktorá informácia platí?

Heslá:

workshop

Odpoveď:

 

 

Cudzie slovo workshop v slovenčine je typickým príkladom obohacovania a vývinu slovnej zásoby slovenského jazyka. Anglický výraz workshop sa v slovenčine začal používať pôvodne ako slangové označenie podujatí nazývaných aj tvorivé dielne a (pracovné) semináre, na ktorých umelci tvorili v kolektíve, využívajúc atmosféru vzájomnej inšpirácie. Takto je slovo workshop spracované aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Slovo workshop sa však pomerne rýchlo zaradilo do sféry odborných výrazov už ako spisovný výraz – cudzie slovo s významom „tvorivá dielňa, kurz, seminár a pod., na ktorom sa voľne diskutuje o nejakom probléme; miesto konania takejto akcie“. Tento stav je lexikograficky zachytený v Slovníku cudzích slov (2006). V súčasnosti sa považuje slovo workshop za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny.


Otázka z 27. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu workshop