Otázka:

Aké slovo treba použiť vo vete Výstava vo svojich priestoroch sprístupňuje exponáty z depozitov/depozitárov múzea?

Heslá:

depozit, depozitár, depozitum

Odpoveď:

 

 

Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv. 2006) zaznamenáva slovo depozit depozitár ako synonymá vo význame „miesto uloženia istého materiálu, často odborne usporiadaného“. V rovnakom význame možno použiť aj slovo depozitum patriace medzi cudzie, latinské slová na -um, ktoré sa skloňujú ako podstatné mená stredného rodu podľa vzoru mesto, pričom koncové -um vypadáva: depozitum – (do) depozita, depozitu, (v) depozite, (s) depozitom; depozity – (do) depozít, depozitom, (o) depozitoch, (s) depozitmi. V danej vete teda možno použiť všetky tri výrazy: Výstava vo svojich priestoroch sprístupňuje exponáty z depozitov múzea. – Výstava vo svojich priestoroch sprístupňuje exponáty z depozitárov múzea. – Výstava vo svojich priestoroch sprístupňuje exponáty z depozít múzea.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu depozit