Otázka:

Ako vzniklo slovo Benátky, keď ich taliansky názov je Venezia, francúzsky Venise, anglický Venice?

Heslá:

Benátky, Havana

Odpoveď:

 

Názov Benátky má pôvod v talianskom slove Venezia. Podoba Benátky je doložená v našom jazyku už od prvej polovice 17. storočia a do slovenčiny (i češtiny) prenikla pravdepodobne prostredníctvom nárečí, teda ústnym stykom. V nárečiach sa perné spoluhlásky bv často zamieňajú, ale k takejto zámene dochádza aj v iných jazykoch – porov. napr. výslovnosť bv španielčine (Habana – Havana).


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Benátky