Otázka:

V slovníkoch na Vašej stránke som nenašla slovo bádateľňa. Vyplýva z toho, že to slovo nie je spisovné. Chcela by som sa opýtať, ako môžem spisovne pomenovať miestnosť, kam chodia bádatelia bádať, teda skúmať napr. archívne dokumenty v budove archívu.

Heslá:

bádateľňa

Odpoveď:

 

Slovo bádateľňa sa nenachádza v slovníkoch, ale je to správne utvorené, spisovné slovo, ktoré sa v jazykovej praxi používa vo význame „miestnosť v archíve, múzeu a pod. na skúmanie archívnych materiálov“. Môžeme ešte doplniť, že ak sa nejaké slovo nenachádza v kodifikačných príručkách a slovníkoch, nemusí to znamenať, že nie je spisovné.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bádateľňa