Otázka:

Mohli by ste mi povedať, ako sa volá obyvateľ Osetska: Oset alebo Osetínec? A aké bude prídavné meno?

Heslá:

Oset, Osetka, osetský

Odpoveď:

 

Od názvu Osetsko je prídavné meno osetský. Toto adjektívum je i základom zloženého prídavného mena severoosetský utvoreného od názvu Severné Osetsko a juhoosetský odvodeného od názvu Južné Osetsko. Tieto prídavné mená sa vyskytujú v neskrátených oficiálnych názvoch daných krajín Severoosetská republika, Juhoosetská autonómna oblasť. (Prídavné meno osetínsky by sa tvorilo od názvu Osetínsko.) Mužské obyvateľské meno je Oset, ženské obyvateľské meno má podobu Osetka.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Oset