Otázka:

Všimla som si, že v slovnom spojení ležať ľadom sa často píše tvrdé l – ležať ladom. Je to správne? Nemalo by tam byť mäkké ľ?

Heslá:

ladom, nechať ležať ladom

Odpoveď:

 

Frazeologizmus ležať ladom alebo nechať ležať ladom nemá nič spoločné so slovom ľad. Ide tu o príslovku ladom, ktorá je odvodená od slova lado s významom „neobrábané pole, pustá, neobrábaná zem“. Ležať ladom teda znamená „byť neobrobený“. Tento frazeologizmus sa často používa v obraznom vyjadrení o niečom, čo je bez úžitku, bez využitia. Rovnaký význam vyjadruje frazeologizmus ležať úhorom alebo ležať prielohom.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ladom