Otázka:

Ako je správne: Za päť minút bude 8 hodín alebo O päť minút bude 8 hodín?

Heslá:

predložka za, predložka o, za chvíľu, o chvíľu, za päť minút, o päť minút

Odpoveď:

 

Predložka za v spojení s akuzatívom vyjadruje časový rozsah, napr. napísať prácu za týždeň znamená, že napísanie práce trvá (trvalo alebo bude trvať) týždeň, opraviť niečo za chvíľu (za päť minút) znamená, že oprava trvá (trvala, bude trvať) chvíľu (päť minút). Predložka v spojení s akuzatívom vyjadruje časový úsek, po ktorom nastáva dej, napr. prísť o polhodinu znamená prísť po uplynutí polhodiny, odpovedať o chvíľu znamená odpovedať po uplynutí chvíle, teda po chvíli. V slovnom spojení, na ktoré sa pýtate, nejde o časový rozsah, ale o čas, ktorý má uplynúť do zavŕšenia 8 hodín, preto sa tu má použiť predložka o: o päť minút bude 8 hodín.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predložka za