Otázka:

Aký význam má slovo peľasť? Čo znamená anglické slovo headboard?

Heslá:

peľasť, bočnica, headboard, záhlavie, čelo postele

Odpoveď:

 

 

Slovo peľasť má v slovenčine význam, ktorý sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri na http://slovniky.juls.savba.sk), jeho synonymom je i slovo bočnica. Slovom headboard sa v angličtine označuje časť postele za hlavou, ktorá má v slovenčine pomenovanie čelo alebo záhlavie.


Otázka z 26. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu peľasť