Otázka:

Ako je správne: rasová alebo rasistická neznášanlivosť?

Heslá:

rasový, rasistický

Odpoveď:

 

Prídavné meno rasový je odvodené od slova rasa s významom „skupina ľudí s typickými telesnými znakmi, plemeno“, a má význam „týkajúci sa rasy, súvisiaci s rasou“, napr. rasové znaky, rasové rozdiely, rasový pôvod, rasový typ, rasová nenávisť, rasový útok, rasový motív, rasový incident, rasová diskriminácia. Prídavné meno rasistický súvisí s rasizmom, čiže teóriou založenou na nadradenosti jednej rasy nad druhou, napr. rasistické názory, rasistické prejavy, rasistické hnutie, rasistická organizácia, rasistická politika, rasistický film, rasistický výrok, rasistický prístup, rasistický zákon. Niektoré slová sa spájajú s prídavným menom rasovýrasistický v prípadoch, keď sa motivácia rasou alebo rasistickou ideológiou prekrývajú, napr. rasový útok/rasistický útok, rasový problém/rasistický problém, rasový konflikt/rasistický konflikt, rasová nenávisť/rasistická nenávisť, rasové/rasistické zákony, tak aj rasová neznášanlivosťrasistická neznášanlivosť. Jazykovo správne sú teda oba výrazy, ale spojenia s prídavným menom rasistický vyjadrujú silnejší negatívny príznak.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rasový