Otázka:

Môžu sa obyvatelia Liptovskej Lúžnej skrátene nazvať Lúžňania?

Heslá:

Liptovská Lúžna, Liptovskolúžňan, Lúžňan

Odpoveď:

 

 

V Pravidlách slovenského pravopisu sa pri názve obce Liptovská Lúžna síce uvádza iba jedna podoba obyvateľského mena Liptovskolúžňan, ale nevidíme dôvod, prečo by sa v komunikácii medzi miestnymi obyvateľmi a v lokálnych médiách nemohla používať aj skrátená podoba Lúžňan, ak je v miestnom úze takáto skrátená podoba zaužívaná.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Liptovská Lúžna