Otázka:

Je táto veta napísaná správne? Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní, v prospech jednotlivých mestských častí, štatisticky vykázaných 994 (393) priestupkov v sume 15 045 € (5 975 €).

Heslá:

čiarky vo vete

Odpoveď:

 

 

Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať takúto grafickú podobu bez čiarok: 

Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 994 (393) priestupkov v sume 15 045 € (5 975 €).

V tejto rozvitej vete nie je dôvod vyčleňovať rozvitý vetný člen v prospech jednotlivých mestských častí čiarkou.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarky vo vete