Otázka:

Majú byť v tejto vete čiarky? Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 363 (542) priestupkov spáchaných porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN").

Heslá:

čiarky, tesný a voľný prívlastok

Odpoveď:

 

 

Veta, na ktorú ste sa spytovali, mmôže mať takúto grafickú podobu:

 Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 363 (542) priestupkov spáchaných porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN).

V tejto vete možno spojenie spáchaných porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) považovať za tesný postponovaný prívlastok, najmä ak boli v danom období spáchané aj nejaké iné priestupky, než je porušenie ustanovení VZN. Tesný prívlastok sa nevyčleňuje čiarkami.

Keďže však nepoznáme širší kontext, nemožno vylúčiť ani písanie čiarky pred príčastím spáchaných, ako je to v prípade voľného prívlastku, t. j. za správnu možno považovať aj takúto grafickú podobu vety:
Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 363 (542) priestupkov, spáchaných porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN).

V texte v zátvorke (ďalej len VZN) nie je dôvod dávať skratku VZN do úvodzoviek. Nerobí sa tak ani v legislatívnych textoch zákonov, vyhlášok a pod., kde sa podobný postup často používa.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu čiarky