Otázka:

Môžeme zapísať do katalógu farbu s názvom kalaharská zlatá? Prídavné meno kalaharský sa neuvádza v slovníkoch slovenského jazyka.

Heslá:

kalaharský

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno kalaharský je správne utvorené a v slovenčine sa používa napríklad v dvojslovnom geografickom názve Kalaharská panva. Našli sme aj spojenia kalaharská hľuzovka, kalaharské surikaty, kalaharské piesky. Dvojslovné pomenovanie farby kalaharská zlatá zodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kalaharský