Otázka:

Nenašiel som slovo dip v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Znamená to, že toto slovo sa u nás nepovažuje za spisovné?

Heslá:

dip

Odpoveď:

 

Cudzím slovom dip prevzatým z angličtiny sa v gastronómii a potravinárstve označuje najmä ochutená omáčka na namáčanie kúskov jedla podávaná k rozličným slaným pochúťkam. Slovo dip sa stalo súčasťou slovnej zásoby nášho jazyka a uvádza sa vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) autorov Šaling - Ivanová-Šalingová - Maníková (ktorý z autorských dôvodov nie je sprístupnený na stránke JÚĽŠ SAV).


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dip