Otázka:

Ako mám napísať názov kina: Kino Orbis alebo kino Orbis?

Heslá:

kino Orbis

Odpoveď:

 

 

V spojení kino Orbis sa za samotný názov kina považuje len slovo Orbis, ktoré sa píše s veľkým začiatočným písmenom, a slovo kino je len druhové označenie typu kultúrneho zariadenia, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kino Orbis