Otázka:

Ako sa píše v texte skratka o. z. za názvom občianskeho združenia?

Heslá:

o. z., s. r. o., š. p., k. s., a. s, skratky právnych foriem

Odpoveď:

 Zo syntaktického hľadiska je skratka právnej formy o. z. (občianske združenie) v pozícii za názvom združenia prístavkom, ktorý sa vyčleňuje čiarkami. To znamená, že čiarka sa píše pred skratkou o. z., a ak pokračuje text za skratkou, čiarka sa píše aj za skratkou, napr. Pegas, o. z., je nepolitické občianske združenie pre zdravotne postihnuté deti a dospelých pri DSS Integra. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa za bodkou necháva medzera, čo sa uplatňuje aj pri písaní skratiek právnych foriem ako o. z., š. p., s. r. o., k. s., a. s.


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu o. z.