Otázka:

Ktoré slovo je spisovné: semiačko alebo semienko (ľanové, tekvicové, slnečnicové)?

Heslá:

semiačko, semienko

Odpoveď:

 

Ako ste sa mohli presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sprístupnenom na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, podstatné mená semienko semiačko sú synonymá, obe slová majú rovnaký význam a sú spisovné. V súčasnej jazykovej praxi sa vo väzbe s prídavnými menami ľanový, tekvicový a slnečnicový používa častejšie podstatné meno semienko, ale aj podstatné meno semiačko je pomerne frekventované a je len vecou autora, ktoré zo synoným uprednostní.  


Otázka z 09. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu semiačko