Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ Novoveskej Huty?

Heslá:

Huťan, Novoveská Huta

Odpoveď:

Obyvateľ Novoveskej Huty sa nazýva Huťan. 


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Huťan