Otázka:

Nemajú byť v názve Cech strechárov Slovenska všetky začiatočné písmená veľké?

Heslá:

Cech strechárov Slovenska, veľké písmená

Odpoveď:

V názve Cech strechárov Slovenska sa píše veľké začiatočné písmeno na začiatku názvu a na začiatku vlastného mena Slovensko. Slovo strechárov sa v názve píše s malým začiatočným písmenom. 


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Cech strechárov Slovenska