Otázka:

Ktoré zo slov mail, e-mail, email a mejl je spisovné a ako sa skloňuje?

Heslá:

mail, e-mail, email, mejl

Odpoveď:

 

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Pravidiel slovenského pravopisu, ktoré nájdete aj na našej stránke slovnik.juls.savba.sk, sa slová mail, e-mail, email i mejl (všetky 4 podoby zodpovedajú spisovnej slovenčine) skloňujú pravidelne podľa vzoru dub.

Novšie sa v lokáli (po starom v šiestom páde) jednotného čísla pripúšťa podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka dvojtvar v maile/v maili, v mejle/v mejli, čo platí aj pre podoby e-mail – lokál v e-maile aj v e-maili, a emailv emaile aj v emaili.

            Niektoré neživotné podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na -el sa totiž skloňujú podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla majú príponu -i (ako pri vzore stroj), napr. hotel – v hoteli, areál – v areáli, fotel – vo foteli, kapitál – o kapitáli,  originál – na origináli, materiál – o materiáli. Podstatné mená cudzieho pôvodu mail, e-mail, email mejl majú svojím zakončením s výslovnosťou [ejl] blízko k slovám ako hotel, fotel.

            Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka sa slová mail, mejl (aj e-mailemail) skloňujú takto: N. mail – G. z mailu – D. k mailu – A. (čítať) mail – L. v maile v maili – I. s  mailom, v množnom čísle: N. (dva) maily – G. z  mailov – D. k mailom – A. (čítať) maily – L. v mailoch – I. s mailmi.


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu mail