Otázka:

Existujú nejaké pravidlá písania viet verzálkami?

Heslá:

text písaný verzálkami, veľké písmená

Odpoveď:

 V Pravidlách slovenského pravopisu sa upravuje písanie veľkých písmen na začiatku vlastných mien a na začiatku vety, v tvaroch zámen Vy, Váš na znak úcty, v skratkách a ustálených značkách, v poézii a pod.

Vašej otázky sa okrajovo dotýka Kapitola 5 Veľké písmená ako prostriedok na vyzdvihnutie niektorých slov alebo častí jazykového prejavu, v ktorej sa uvádza možnosť typografického vyzdvihnutia slov alebo ich častí v poézii, napríklad vtedy, keď chceme zvýrazniť súvislosti medzi podobne znejúcimi slovami a ich náhodnými spojeniami. V takýchto prípadoch ide o graficko-štylistický prostriedok využívajúci aj vizuálne stvárnenie myšlienky. V epických textoch možno štylisticky využiť písanie slov či viet verzálkami napríklad na umocnenie expresívnosti (Všetko vo mne kričalo: NIE! NIE! NIE! TO SA NESMIE STAŤ!).

            Prirodzene, písanie slov či celých textov veľkými písmenami sa uplatňuje aj ako čisto grafický prostriedok najmä v samostatne stojacich krátkych textoch, ako sú nadpisy a nápisy. Na zdôraznenie slov či viet v rámci textu sa častejšie využívajú typy písma ako bold (tučné) a kurzíva (šikmé). Používanie jednotlivých typov písma vrátane verzálok v takýchto prípadoch neupravujú Pravidlá slovenského pravopisu, ale aj v textoch písaných verzálkami treba dodržiavať zásady písania interpunkcie.


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu text písaný verzálkami