Otázka:

Prečo právnici používajú termín zmluva o dielo? Podľa mňa to má byť zmluva o diele.

Heslá:

zmluva o dielo/o diele

Odpoveď:

 Spojenie s akuzatívom zmluva o dielo je z jazykového hľadiska nesprávne. Podstatné meno dielo má byť v lokáli jednotného čísla, teda zmluva o diele. V takejto náležitej podobe sa pomenovanie zmluvy uvádza aj v Právnickom terminologickom slovníku z r. 1952. V iných názvoch zmlúv v právnickej terminológii sa používa bežne správna väzba s lokálom, napr. zmluva o budúcej zmluve, zmluva o dôchodku, zmluva o kontrolnej činnosti, zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o obstaraní predaja veci a pod., iba na pomenovanie zmluvy o zhotovení diela mnohí právnici používajú vytrvalo nesprávne spojenie zmluva o dielo. V takejto podobe sa totiž pomenovanie zmluvy dostalo do Občianskeho zákonníka aj do Obchodného zákonníka a zhotovovatelia právnických textov ho odpisujú z jedného dokumentu do druhého. Pracovníci Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV už roky upozorňujú na nesprávnosť spojenia, ale v právnickom jazyku, kde sa bežne pri citovaní odpisujú celé pasáže legislatívnych textov, sa zmeny zaužívaných výrazov presadzujú veľmi ťažko. Na druhej strane, v mnohých zmluvách sa dnes uvádza aj jazykovo správna podoba zmluva o diele bez toho, že by to nejako negatívne ovplyvnilo právnu hodnotu dokumentu.


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmluva o dielo/o diele