Otázka:

Ako je správne: "Ľudia robia chyby, v DSA učíme deti, aby sa ich vyvarovali" alebo "aby sa im vyvarovali"?

Heslá:

vyvarovať sa niečoho, vyhnúť sa niečomu

Odpoveď:

 

 

Sloveso vyvarovať sa s významom „zámerne sa vyhnúť niečomu (nepríjemnému)“ sa viaže s genitívom, napríklad vyvarovať sa chýb, omylov, nedorozumení. Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať takúto podobu: Ľudia robia chyby, v DSA učíme deti, aby sa ich vyvarovali. Tvar zámena ich zastupuje genitívny tvar podstatného mena chyba – chýb (učíme deti, aby sa chýb vyvarovali).

            S datívom sa viaže sloveso vyhnúť sa, t. j. vyhnúť sa chybám, omylom, nedorozumeniam. So slovesom vyhnúť sa by sa v podobnej vete použil tvar zámena im, t. j. Ľudia robia chyby, v DSA učíme deti, aby sa im vyhli.

           


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyvarovať sa niečoho