Otázka:

Ako sa správne skloňuje názov Obrov chodník? Ideme "k Obrovmu chodníku" alebo "k Obriemu chodníku"?

Heslá:

obrov, obri, Obrov chodník

Odpoveď:

 

 

Názov Obrov chodník s privlastňovacím prídavným menom obrov (vzor otcov) má v datíve tvar k Obrovmu chodníku.

Od názvov rozprávkových bytostí, ako je obor či trpaslík, možno utvoriť aj druhové prídavné mená vzoru páví v podobe obrí, trpasličí. Prídavné meno obrí má význam „typický pre obra“ a v prenesenom význame „veľmi veľký, obrovský“. Názvu chodníka Obrí chodník by zodpovedal datív k Obriemu chodníku.

Ak však ide o preklad anglického názvu chodníka v Severnom Írsku Giant´s Causeway, ktorý podľa legendy postavil obor Finn McCool, v slovenčine sa používa názov Obrov chodník, ktorý zodpovedá anglickému tvaru Giant´s.


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obrov