Otázka:

Je správne nalejem si jablkový džús alebo nalejem si jablkového džúsu?

Heslá:

naliať víno - naliať vína, nanosiť drevo - nanosiť dreva, nakúpiť chlieb - nakúpiť chleba, naliať džús - naliať džúsu

Odpoveď:

 

 

V spojení so slovesom naliať sú správne obe väzby – v akuzatíve i v genitíve – nalejem si jablkový džús nalejem si jablkového džúsu. Takto použitý genitív (vo funkcii akuzatívu) sa nazýva partitívny (čiastkový) genitív. Používa sa pri vyjadrení istej časti z množstva v spojení spravidla s dokonavými slovesami, napr. nanosiť drevo – nanosiť dreva, napiecť koláče – napiecť koláčov, nakúpiť chlieb – nakúpiť chleba, naliať víno – naliať vína


Otázka z 13. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naliať víno - naliať vína