Otázka:

Je slovo prestárly spisovné? Napríklad v spojení prestárly človek.

Heslá:

prestárly, prestarnutý, starí (ľudia), starší (občania)

Odpoveď:

 Slovo prestárly je nespisovné, správna podoba je prestarnutý. V Krátkom slovníku slovenského jazyka je slovo prestarnutý vysvetlené ako „príliš starý; prezretý: prestarnuté huby, stromy, včely“. V spojení s človekom sa tento výraz pociťuje ako spoločensky nevhodný. Predpona pre- vyjadruje okrem iného aj prehnanú mieru niečoho, napr. presolená polievka, predraženýtovar, preľudnené mestá, premnožený hmyz. Hovoriť o človeku, že je prestarnutý, by znamenalo dávať mu najavo, že jeho vek prekročil únosnú hranicu. V tomto spojení je vhodnejšie použiť slová starí (ľudia), starší (občania).


Otázka z 10. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prestárly