Otázka:

Možno ženské meno Dáša považovať za oficiálnu podobu ženského mena používaného na Slovensku alebo je oficiálna podoba len Daša s krátkym a a Dáša je iba domácka podoba mena Dagmara?

Heslá:

Dagmar, Dagmara, Daša, Dašena, Dada

Odpoveď:

 

 

Zo ženských mien Dagmar, Dagmara sa na Slovensku vyvinuli domácke podoby ako Daša, Dáša, Dašena, Dada. Meno Dáša v takejto podobe s dlhým á dnes v slovenčine funguje aj ako samostatné ženské rodné (krstné) meno a takto sa uvádza aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006). Meno Dáša je oficiálne meno používané na Slovensku.


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Dagmar