Otázka:

Názvy organizačných jednotiek sa majú písať s malým začiatočným písmenom. S akým začiatočným písmenom sa potom píše názov i/Inšpektorát kúpeľov a žriediel, keď to patrí pod Ministerstvo zdravotníctva SR?

Heslá:

inšpektorát

Odpoveď:

 

Slovom inšpektorát sa pomenúva dozorný alebo kontrolný úrad (nejde o bežnú organizačnú zložku, ako je odbor, sekcia, oddelenie či kancelária), napr. Národný inšpektorát práce, Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave, Slovenský metrologický inšpektorát, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Podobne sa za vlastné meno považuje aj pomenovanie kontrolného orgánu Inšpektorát kúpeľov a žriediel.


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inšpektorát