Otázka:

Je vhodné použiť v novinovom titulku text Kto dlží komu?

Heslá:

dlhovať, dlžiť, byť dlžný, byť dlžen

Odpoveď:

 

 

Sloveso dlžiť sa v slovenčine považuje za nárečový, subštandardný výraz. Jeho spisovnými ekvivalentmi sú výrazy dlhovať byť dlžný, byť dlžen. Titulok, na ktorý ste sa spytovali, Vám odporúčame upraviť do podoby Kto dlhuje komu? alebo Kto je dlžný/dlžen komu?


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dlhovať