Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať názov vojnového konfliktu medzi prvou Slovenskou republikou a Maďarskom v marci 1939, ktorý sa označuje ako m/Malá vojna alebo aj m/Malá slovensko-maďarská vojna?

Heslá:

malá slovensko-maďarská vojna, tridsaťročná vojna, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, púnska voja, krymská vojna

Odpoveď:

            Pomenovanie vojenského konfliktu v marci 1939 známeho ako malá vojna, resp. malá slovensko-maďarská vojna odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, tak ako sa podľa slovenského pravopisu píšu aj pomenovania tridsaťročná vojna, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, púnska vojna, krymská vojna a pod.


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu malá slovensko-maďarská vojna