Otázka:

Pri názve obce Banka mám používať predložku do - idem do Banky - alebo predložku na - idem na Banku?

Heslá:

do Banky/na Banku, na Myjavu, na Vrútky, na Kysuce, na Oravu

Odpoveď:

 

 

Tak ako pri názvoch iných obcí, aj v súvislosti s názvom obce Banka sa vyjadruje smerový význam predložkou do, napr. Bolo to krátko po tom, čo sa Banka ako obec „odtrhla“ od Piešťan a hneď nato prestali mestské autobusy chodiť do Banky a Moravian. – Na spiatočnej ceste z Piešťan do Banky chodili naprázdno, tak sme ich požiadali o prevoz do obce Banka.

V textoch na internete sme našli aj niekoľko spojení s predložkou na, napr. Kto sa nemohol cez rieku prebrodiť (napr. prevážal tovar na voze), mal možnosť dostať sa z Piešťan na Banku, resp. do Moravian nad Váhom kompou. Používanie predložky na zrejme súvisí s miestnym úzom. Predložka na sa občas používa v miestnom úze pri názvoch miest a obcí položených vyššie než okolie alebo vyššie (severne) na mape, ale v spisovnom jazyku sa predložka na ustálila iba v niekoľkých všeobecne známych spojeniach, ako napríklad  na Myjave – na Myjavu, na Vrútkach – na Vrútky a v súvislosti s regiónmi na Kysuciach – na Kysuce, na Orave – na Oravu.


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do Banky/na Banku