Otázka:

Ako preložiť do slovenčiny anglický výraz natural hazards? V materiáli, ktorý pripomienkujem, používajú spojenie prírodné ohrozenia, ktoré mi prichodí významovo nejednoznačné.

Heslá:

prírodné ohrozenia, prírodné hrozby, prírodné nebezpečenstvá, prírodné riziká, prírodné pohromy, živelné pohromy, natural hazards

Odpoveď:

 Súhlasíme s Vami, že spojenie prírodné ohrozenia možno interpretovať aj (a predovšetkým) ako „ohrozenia prírody“ a v danom kontexte by sa našli pre anglické spojenie natural hazards aj vhodnejšie slovenské ekvivalenty s jednoznačným významom, napr. prírodné hrozby, prírodné nebezpečenstvá, prírodné riziká, prírodné pohromy. Takto sa spojenie natural hazards prekladá aj v textoch inštitúcií EÚ, v ktorých môžete vyhľadávať na stránke https://sk.linguee.com/slovenský-anglický.

            Vhodný by bol aj výraz živelné pohromy, ktorý sa používa v poisťovníctve. 


Otázka z 08. 01. 2018 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prírodné ohrozenia