Otázka:

Píše sa vrámci alebo v rámci? A aký je to slovný druh?

Heslá:

v rámci, druhotná predložka

Odpoveď:

 

Predložka v rámci patrí medzi zložené predložky, skladá sa z dvoch slov (z predložky v a pôvodne podstatného mena rámec v lokáli jednotného čísla). Z hľadiska funkcie patrí medzi druhotné (sekundárne) predložky, ktoré vznikli z iného slovného druhu.


Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu v rámci