Otázka:

Ako je správne: odvolací súd má za to alebo odvolací súd má zato?

Heslá:

súd má za to, mať za to

Odpoveď:

 Spojenie mať za to sa k nám dostalo sa z češtiny, preto ho nenájdete ani v príručkách slovenského jazyka sprístupnených na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. Slovenskí právnici a jazykovedci z komisie pre právnu terminológiu už v roku 1952 v Právnickom terminologickom slovníku konštatovali, že namiesto výrazu mať za to treba používať výraz predpokladať, ak sa vyjadruje domnienka, alebo byť (toho) názoru, byť (toho) presvedčenia, ak sa vyjadruje presvedčenie.

            Vetu, na ktorú ste sa spytovali, Vám odporúčame formulovať takto: Odvolací súd rozdielne s názorom súdu prvej inštancie je toho názoru, že v danej veci neboli zistené...


Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu súd má za to