Otázka:

Píšem návody pre deti, ako vyrobiť ozdoby z plastového výlisku z bonboniéry, do ktorého sa vkladajú bonbóny. Ako sa to nazýva a ako mám nazvať jednotlivé "priehradky" výlisku?

Heslá:

plato, plastové plato z bonboniéry

Odpoveď:

 

 

Podľa našich zistení sa plastová podložka v bonboniére, v ktorej sú vytvarované miesta na jednotlivé bonbóny, nazýva v jazykovej praxi plato. V slovenskom Slovníku cudzích slov (2005) sa uvádza slovo plató s dlhým ó (z francúzskeho plateau) ako nesklonné podstatné meno stredného rodu. V textoch z jazykového korpusu Omnia Slovaca II Maior, ako aj v internetových zdrojoch sa však používa výraz plato vo význame „podnos, tácka“ väčšinou v podobe s krátkym oplato – a skloňuje sa podľa vzoru mesto. Na pomenovanie plastovej podložky v bonboniére Vám odporúčame používať výraz plastové plato, ktorý  možno v prípade potreby skloňovať (z plastového plata, k plastovému platu, na plastovom plate, s plastovým platom).

            Jednotlivé miesta na bonbóny možno nazvať priehradky alebo okienka (výraz okienka sa používa v súvislosti s platom napríklad v numizmatike). Ak sú „okienka“ veľmi nepravidelného tvaru, možno ich nazvať aj všeobecne priehlbne alebo priehlbiny.


Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plato