Otázka:

Ako je lepšie: slávnostná ceremónia udelenia štátnych vyznamenaní alebo slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní?

Heslá:

udeľovanie vyznamenaní, odovzdávanie diplomov

Odpoveď:

 

 

V názvoch slávnostných aktov, ako je udeľovanie vyznamenaní alebo odovzdávanie diplomov či ocenení, sa zvyčajne používa nedokonavý tvar slovesa, napríklad slávnostné udeľovanie Oscarov, slávnostné odovzdávanie bakalárskych diplomov, slávnostné odovzdávanie cien autorom, prekladateľom a vydavateľom, slávnostná ceremónia udeľovania cien Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a pod. Aj v súvislosti s ceremóniou udeľovania štátnych vyznamenaní Vám odporúčame používať spojenie slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní.


Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu udeľovanie vyznamenaní