Otázka:

Je spoluhláska r/ŕ, l/ĺ slabikotvorná aj v jednoslabičných slovách ako krk, vlk, srsť, alebo je slabikotvorná len v slovách, ktoré majú dve slabiky a viac (napr. vlna, vŕba)?

Heslá:

krk, vlk, srsť, slabikotvorné r/ŕ/l/ĺ

Odpoveď:

 

Slabikotvorné spoluhlásky r, l sú aj v jednoslabičných slovách krk, vlk, srsť, v ktorých sa nachádzajú medzi dvoma inými spoluhláskami a spolu tvoria slabiku (bez samohlásky).


Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu krk