Otázka:

Ako sa po slovensky nazýva vec, ktorá sa pripína na spodok košele a popod nohavice fixuje košeľu k ponožkám, aby sa nevytiahla z nohavíc?

Heslá:

shirtstay, traky na košeľu

Odpoveď:

 Traky, ktoré majú udržať košeľu zapravenú v nohaviciach tak, že ju pod nohavicami prichytia k ponožkám (po anglicky shirtstays), sa v súčasnej jazykovej praxi najčastejšie označujú spojeniami shirtstay traky alebo traky shirtstay, alebo shirtstay traky na košeľu. Anglické slovo shirtstay v tomto spojení sa pritom píše často nesprávne s veľkým začiatočným písmenom, na čo z hľadiska slovenského pravopisu nie je dôvod. Čoraz častejšie sa stretávame aj so spojením traky na košeľu. Tento slovenský výraz považujeme za všeobecne zrozumiteľný (porov. traky na nohavice pridržiavajú nohavice, traky na košeľu pridržiavajú košeľu) a odporúčame Vám ho uprednostňovať.     


Otázka z 13. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu shirtstay