Otázka:

Moje vnúčatá majú mená, ktoré nie sú v slovenskom kalendári. Na koho sa môžem obrátiť, keď chcem navrhnúť doplnenie niektorých mien do kalendára?

Heslá:

kalendár, mená v kalendári

Odpoveď:

 

 

Na Slovensku pôsobí Kalendárová komisia pri Ministerstve kultúry SR. Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na tajomníčku komisie Mgr. Dianu Rigovú na adrese diana.rigova@culture.gov.sk.


Otázka z 08. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu kalendár